Sådan laver du stærke adgangskoder

Datasikkerheden afhænger direkte af adgangskodernes styrke. Dine data kan være i fare i følgende tilfælde:

 • Samme adgangskode bruges til alle konti.
 • Adgangskoden er enkel.
 • Adgangskoden bruger oplysninger, der er nemme at gætte (f.eks. familiemedlemmers navne eller fødselsdatoer).

For at sikre datasikkerhed er det med Kaspersky Password Manager muligt at oprette unikke og pålidelige adgangskoder for konti vha. Adgangskodegenerator.

En adgangskode betragtes som sikker, hvis den bestå af mere end fire tegn og indeholder specialtegn, tal og store og små bogstaver.

Adgangskodens sikkerhed bestemmes ud fra følgende parametre:

 • Længde – antallet af tegn i adgangskoden. Denne værdi kan være fra 4 til 99 tegn. Jo længere adgangskoden er, desto sikrere er den.
 • A-Z – store bogstaver.
 • a-z – små bogstaver.
 • 0-9 – tal.
 • Specialtegn – specialtegn.
 • Udeluk ens tegn – brug af ens tegn i en adgangskode er ikke tilladt.

For at skabe en stærk adgangskode vha. Adgangskodegenerator skal du gøre følgende:

 1. Åbn kontekstmenuen i Kaspersky Password Manager, og vælg Adgangskodegenerator.
 2. Angiv antallet af tegn i feltet Adgangskodelængde i vinduet Adgangskodegenerator.
 3. Om nødvendigt kan du angive yderligere indstillinger for Adgangskodegenerator under Yderligere ved at markere/fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet ved siden af de ønskede indstillinger.
 4. Klik på Generer. Den genererede adgangskode vises i feltet Adgangskode. Marker afkrydsningsfeltet Vis adgangskode for at få vist den genererede adgangskode.
 5. Kopier adgangskoden til udklipsholderen ved hjælp af knappen Password Manager copy paste Sådan laver du stærke adgangskoder, og indsæt derefter adgangskoden i adgangskodefeltet i programmet/på websiden ved at trykke på CTRL+V. Den genererede adgangskode gemmes i udklipsholderen.
 6. Marker afkrydsningsfeltet Som standard for at gemme de angivne indstillinger til senere brug.

Sådan laver du stærke adgangskoder