Automatische vergrendeling van wachtwoorddatabase

Kaspersky Password Manager vergrendelt automatisch de wachtwoorddatabase na het starten van een programma en na een opgegeven tijd van inactiviteit van de computer. U kunt het tijdsinterval opgeven waarna de wachtwoorddatabase wordt vergrendeld. De waarde van het interval varieert van 1 tot 60 minuten. Het is aanbevolen dat de Wachtwoorddatabase wordt vergrendeld na 5-20 minuten computerinactiviteit. U kunt ook de automatische vergrendeling van de wachtwoorddatabase uitschakelen.

Kaspersky Password Manager vergrendelt automatisch de wachtwoorddatabase na een ingestelde inactiviteitsduur van de computer. Als de automatische vergrendeling van de computer is uitgeschakeld, worden uw persoonlijke gegevens niet beschermd als u uw computer verlaat zonder deze handmatig te vergrendelen.

Voer de volgende handelingen uit om het tijdsinterval voor de vergrendeling van de wachtwoorddatabase te wijzigen:

  1. Open het hoofdvenster van het programma.
  2. Onder in het venster klikt u op de knop Kaspersky Password Manager.
  3. In het geopende venster klikt u op de knop Instellingen.
  4. Links in het venster selecteert u het onderdeel Mijn wachtwoorden.
  5. Rechts in het venster gebruikt u onder Automatische vergrendeling de vervolgkeuzelijst om de tijd te selecteren waarna Wachtwoorddatabase wordt vergrendeld.

    Selecteer Nooit om de vergrendeling van de wachtwoorddatabase uit te schakelen.

Automatische vergrendeling van wachtwoorddatabase