Autorisatiemethode van Kaspersky Password Manager wijzigen

Met een autorisatie kunt u de toegang tot uw persoonlijke gegevens controleren. U kiest de autorisatiemethode bij de eerste opstart van Kaspersky Password Manager, maar de autorisatiemethode kan, indien nodig, worden gewijzigd.

Voer de volgende handelingen uit om de autorisatiemethode te wijzigen:

  1. Open het hoofdvenster van het programma.
  2. Onder in het venster klikt u op de knop Kaspersky Password Manager.
  3. In het geopende venster klikt u op de knop Instellingen.
  4. Selecteer het onderdeel Autorisatiemethode links in het venster.
  5. Rechts in het venster selecteert u onder Autorisatiemethode een autorisatie-optie uit de vervolgkeuzelijst.

Raadpleeg ook:

USB- en Bluetooth-apparaten gebruiken voor autorisatie

Autorisatiemethode van Kaspersky Password Manager wijzigen