Hoofdwachtwoord wijzigen

Een Hoofdwachtwoord wordt standaard gemaakt wanneer Kaspersky Password Manager voor het eerst wordt opgestart. U kunt het later wijzigen.

Wanneer u het Hoofdwachtwoord wijzigt, vraagt Kaspersky Password Manager u het ingevoerde wachtwoord te bevestigen (het nieuwe wachtwoord dient opnieuw te worden ingevoerd). Het nieuwe wachtwoord kan niet worden opgeslagen zonder bevestiging. Als het bevestigde wachtwoord niet overeenstemt met het ingevoerde wachtwoord, wordt het bevestigde wachtwoord in het rood weergegeven. In dit geval verschijnt een waarschuwingsbericht wanneer u het nieuwe wachtwoord probeert op te slaan.

Voer de volgende handelingen uit om het Hoofdwachtwoord te wijzigen:

  1. Open het hoofdvenster van het programma.
  2. Onder in het venster klikt u op de knop Kaspersky Password Manager.
  3. In het geopende venster klikt u op de knop Instellingen.
  4. Selecteer het onderdeel Autorisatiemethode links in het venster.
  5. Rechts in het venster klikt u onder Wachtwoordbescherming op Wijzigen.
  6. In het geopende venster Wachtwoordbescherming voert u het nieuwe wachtwoord in de velden Wachtwoord en Wachtwoord bevestigen in.

Masterwachtwoord wijzigen