Meldingen

Wanneer Kaspersky Password Manager actief is, vinden diverse informatiegebeurtenissen plaats. Gebruik de service Meldingen om u op de hoogte te houden. Gebruikers ontvangen meldingen over gebeurtenissen door prompts en pop-upberichten.

De volgende soorten meldingen zijn in het programma geïmplementeerd:

 • Opstart programma. Een bericht verschijnt bij het herstarten van het programma, wanneer het programma al is gestart en de wachtwoorddatabase niet is vergrendeld.
 • Accountactivering. Een bericht verschijnt wanneer de account is geactiveerd.
 • Klembord wissen. Kaspersky Password Manager kan het wachtwoord tijdelijk opslaan op het klembord. Dit is nuttig wanneer gegevens moeten worden gekopieerd en geplakt in het geselecteerde veld. Wanneer de opgegeven tijd verstrijkt, wordt het wachtwoord verwijderd van het klembord.
 • Automatische vergrendeling van Kaspersky Password Manager. Het bericht verschijnt wanneer de wachtwoorddatabase automatisch wordt geblokkeerd door Kaspersky Password Manager. Wachtwoordbeheer vergrendelt standaard de wachtwoorddatabase automatisch na de opstart van het besturingssysteem en na een opgegeven tijd van inactiviteit van de computer.
 • Wachtwoorden exporteren naar niet-versleuteld bestand. Een waarschuwingsbericht verschijnt met de melding dat uw wachtwoorden worden opgeslagen in een niet-versleuteld bestand na het exporteren en daarom toegankelijk zullen zijn voor elke gebruiker die werkt met uw computer. We adviseren dat u manieren overweegt voor de bescherming van het bestand met de wachtwoorden voordat u de gegevens exporteert.
 • Handmatige formulierbewerking. Om parameters voor extra velden in te stellen, vraagt het programma toestemming om de standaardbrowser te gebruiken. Het bericht waarschuwt dat afbeeldingen en systeembestanden (cookies) worden opgeslagen op uw computer.
 • Moeilijkheden bij de vervollediging van logingegevens voor de account. Dit bericht waarschuwt dat persoonlijke gegevens niet automatisch kunnen worden ingevoerd tijdens de autorisatie.

Voer de volgende handelingen uit om meldingen te ontvangen:

 1. Open het hoofdvenster van het programma.
 2. Onder in het venster klikt u op de knop Kaspersky Password Manager.
 3. In het geopende venster klikt u op de knop Instellingen.
 4. Selecteer het onderdeel Algemeen links in het venster.
 5. Rechts in het venster klikt u op de knop Instellingen meldingen in het onderdeel Algemeen.
 6. In het weergegeven venster vinkt u het vakje naast de vereiste soorten meldingen aan of uit.

Meldingen