Snelstartknop weergeven

Als, naast het menu Programmabeheer, het programma waarmee u werkt andere ingebedde programmamenu’s heeft, kunt u de positie van de Snelstartknop ten opzichte van de andere knoppen instellen. Bovendien is het mogelijk een lijst met browsers te maken waarvoor de Snelstartknop wordt gebruikt.

Voer de volgende handelingen uit om de weergave-instellingen van de Snelstartknop te wijzigen:

 1. Open het hoofdvenster van het programma.
 2. Onder in het venster klikt u op de knop Kaspersky Password Manager.
 3. In het geopende venster klikt u op de knop Instellingen.
 4. Selecteer het onderdeel Snelstartknop links in het venster.
 5. Rechts in het venster stelt u onder Weergave Snelstartknop de vereiste instellingen in overeenstemming met de taak in:
  • om de locatie van de Snelstartknop te wijzigen, voert u in het veld Knop naar links de positie van de knop in (hoeveel knoppen bevinden zich rechts van de Snelstartknop);
  • om de Snelstartknop niet weer te geven tijdens de vergrendeling van de wachtwoorddatabase, vinkt u het vakje Niet weergeven als Kaspersky Password Manager is vergrendeld aan;
  • om een lijst met browsers te maken waarin de Snelstartknop beschikbaar is, vinkt u in het onderdeel Snelstartknop in webbrowsers het vakje aan naast de vereiste browser uit de lijst.

Snelstartknop weergeven