Sterke wachtwoorden aanmaken

Gegevensbeveiliging steunt direct op de sterkte van de wachtwoorden Gegevens kunnen risico lopen in de volgende gevallen:

 • één wachtwoord wordt voor alle accounts gebruikt;
 • het wachtwoord is gemakkelijk;
 • het wachtwoord gebruikt informatie die gemakkelijk te raden is (bijv. namen of geboortedata van familieleden).

Om de gegevensbeveiliging te waarborgen, kunt u via Kaspersky Password Manager unieke en betrouwbare wachtwoorden maken voor accounts met behulp van een Wachtwoordgenerator.

Een wachtwoord wordt als veilig beschouwd als het bestaat uit meer dan vier tekens en speciale symbolen, cijfers, en hoofd- en kleine letters bevat.

De veiligheid van wachtwoorden wordt bepaald door de volgende parameters:

 • Lengte – het aantal tekens in het wachtwoord. Deze waarde kan variëren van 4 tot 99 tekens. Hoe langer het wachtwoord, hoe veiliger het wordt beschouwd.
 • A-Z – hoofdletters.
 • a-z – kleine letters.
 • 0-9 – cijfers.
 • Speciale symbolen – speciale symbolen.
 • Vergelijkbare symbolen uitsluiten – het gebruik van identieke symbolen in een wachtwoord wordt niet toegestaan.

Voer de volgende handelingen uit om een sterk wachtwoord met de Wachtwoordgenerator te maken:

 1. Open het contextmenu van Kaspersky Password Manager en selecteer Wachtwoordgenerator.
 2. Specificeer in het venster Wachtwoordgenerator het aantal tekens voor het wachtwoord in het veld Wachtwoordlengte.
 3. U kunt, indien nodig, extra instellingen opgeven voor Wachtwoordgenerator onder Extra door het vakje aan of uit te vinken naast de vereiste instellingen.
 4. Klik op Aanmaken. Het gemaakte wachtwoord wordt in het veld Wachtwoord weergegeven. Als u het gemaakte wachtwoord wilt bekijken, vinkt u het vakje  Wachtwoord tonen aan.
 5. Plak het wachtwoord op het klembord met behulp van de knop Password Manager copy paste Sterke wachtwoorden aanmaken en voer dan het wachtwoord in het invoerveld voor het wachtwoord in het programma / op de webpagina in door CTRL+V in te drukken. Het gemaakte wachtwoord wordt op het klembord opgeslagen.
 6. Vink het vakje Standaard aan om de opgegeven instellingen op te slaan voor later gebruik.

Sterke wachtwoorden aanmaken