Använda den mobila versionen av Kaspersky Password Manager

Kaspersky Password Manager gör det möjligt att lagra alla dina lösenord på ett flyttbart medium (t.ex. ett flashminneskort eller en mobiltelefon om den används som flashminneskort). För att göra detta ska du skapa en mobil version av Kaspersky Password Manager på en flyttbar enhet. Programmets mobila version skapas på den dator där den fullständiga versionen av Kasperskys lösenordshanterare har installerats. Kaspersky Password Manager i den portabla versionen av programmet har full funktionalitet.

Med den mobila versionen kan Kaspersky Password Manager användas på en offentlig dator (t.ex. ett cybercafé eller ett bibliotek), där Kaspersky Password Manager inte har installerats. Så snart en flyttbar enhet ansluts till datorn, startar Kaspersky Password Manager upp automatiskt. Så snart som en flyttbar enhet avaktiverats, stängs Kaspersky Password Manager automatiskt och alla dina data tas bort från den offentliga datorn.

Dessutom kan du använda den mobila versionen för att synkronisera dina lösenordsdatabaser, förutsatt att Kaspersky Password Manager har installerats och samtidigt används på flera datorer (t.ex. på din hemdator och på ditt kontor).

I detta avsnitt:

Skapa och anslut den mobila versionen

Synkronisering av lösenordsdatabas

Använda den mobila versionen av Kaspersky Password Manager