Skapa och ansluta portabel version

För att den portabla versionen av Kaspersky Password Manager ska fungera korrekt på en publik dator rekommenderar vi att du installerar ytterligare plugin-program för din webbläsare.

Ett plugin-program kan installeras på ett av följande sätt:

 • från fönstret för plugin-programmets installationsguide. För att göra detta, följ stegen i plugin-programmet installationsguide när den portabla versionen av Kaspersky Password Manager startar för första gången.
 • från namnlistknappens meny i webbläsarens fönster. För att göra detta, välj alternativet Autofyll-plugin-programmet för Kaspersky lösenordshantering är inte installerat i namnlistknappens meny.

När programmet startar för första gången på den offentliga datorn kommer installationsguiden för den portabla versionen av Kaspersky Password Manager att starta automatiskt. Du erbjuds att tillämpa följande avancerade inställningar för användningen av programmets portabla version:

 • skapa en genväg för den portabla versionen på skrivbordet. Detta gör det möjligt att senare starta programmet från denna dators skrivbord;
 • använda det virtuella tangentbordet – öppnar det virtuella tangentbordet för inmatning av personuppgifter.

Gör följande för att skapa en portabel version av Kaspersky Password Manager:

 1. Öppna huvudprogrammets fönster.
 2. I fönstrets nedre del, klicka knappen Kaspersky Password Manager.
 3. I det fönster som öppnas, klicka på knappen Portabel version.
 4. I det fönster som öppnas, välj den enhet på vilken du vill installera den portabla versionen av Kaspersky Password Manager och klicka Nästa.
 5. I det fönster som öppnas, gör inställningar för den portabla versionen:
  • för att inte behöva mata in huvudlösenordet för åtkomst till den portabla versionen av Kaspersky Password Manager, markera kryssrutan Begär aldrig huvudlösenord.
  • För att den portabla versionen ska starta automatiskt vid anslutning av en flyttbar enhet till datorn, markera kryssrutan Aktivera automatisk körning av Lösenordshantering från flyttbar enhet.
 6. Klicka knappen Kör. Klicka på Avsluta när installationen är klar.

Gör följande för att använda programmets portabla version:

 1. Anslut den flyttbara enheten till datorn.
 2. Kör den portabla versionen av Kaspersky Password Manager från vald flyttbar enhet, om den inte startade automatiskt när enheten anslöts.
 3. När den portabla versionen körs för första gången visas ett erbjudande om att installera plugin-program för automatisk ifyllning och om att avaktivera webbläsarnas inbyggda lösenordshanterare på din dator.
 4. Mata in huvudlösenordet i det visade fönstret.

  Den portabla versionen av Kaspersky Password Manager är klar för användning.

Skapa och ansluta portabel version