Synkronisering av lösenordsdatabas

Om du använder Kaspersky Password Manager på olika datorer måste du hålla alla lösenord uppdaterade. Med den portabla versionen kan du synkronisera data och använda den uppdaterade lösenordsdatabasen på alla datorer där Kaspersky Password Manager är installerat. För att göra detta, synkronisera lösenordsdatabasen för den portabla versionen med lösenordsdatabasen på en dator, synkronisera den sedan igen på den andra datorn.

För att synkronisera den portabla versionens lösenordsdatabas med lösenordsdatabasen på en av datorerna:

 1. Anslut den flyttbara enheten till datorn.
 2. Öppna huvudprogrammets fönster.
 3. I fönstrets nedre del, klicka knappen Kaspersky Password Manager.
 4. I det fönster som öppnas, klicka på knappen Portabel version.
 5. I det fönster som öppnas, välj en enhet på vilken den portabla versionen av Kaspersky Password Manager är installerad och klicka på knappen Nästa.
 6. I det fönster som öppnas, välj synkroniseringsmetod för lösenordsdatabasen:
  • För att lägga till data från Kaspersky Password Manager databas på datorn till lösenordsdatabasen för den portabla versionen, välj alternativet Ny lösenordsdatabas.

   Databasen för Kaspersky Password Manager på datorn kommer inte att förändras. För att lägga till sammanslagna data, upprepa synkroniseringen genom att välja alternativet Använd den portabla versionens databas.

  • För att ersätta lösenordsdatabasen för den portabla versionen med lösenordsdatabasen för Kaspersky Password Manager på din dator, gå till Portabel version, välj sedan alternativet Använd databasen för Kaspersky Password Manager som är installerad på den här datorn.
  • För att ersätta lösenordsdatabsen för Kaspersky Password Manager som är installerad på datorn med lösenordsdatabasen för den portabla versionen, välj alternativet Använd lösenordsdatabasen för den portabla versionen.
 7. Klicka på knappen Nästa.
 8. I det fönster som öppnas, gör inställningar för den portabla versionen:
  • för att inte behöva mata in huvudlösenordet för åtkomst till den portabla versionen av Kaspersky Password Manager, markera kryssrutan Begär aldrig huvudlösenord.
  • För att den portabla versionen ska starta automatiskt vid anslutning av en flyttbar enhet till datorn, markera kryssrutan Aktivera automatisk körning av Lösenordshantering från flyttbar enhet.
 9. Klicka knappen Kör. Klicka knappen Avsluta när synkroniseringen avslutats.

Synkronisering av lösenordsdatabas