Ändring av huvudlösenord

Huvudlösenordet skapas när Kaspersky Password Manager startar för första gången. Du kan ändra det senare.

När huvudlösenordet ändras begär Kaspersky Password Manager en bekräftelse av det inmatade lösenordet (det nya lösenordet måste skrivas in igen). Det nya lösenordet kan inte sparas utan att ha blivit bekräftat. Om lösenordet som används för bekräftelse inte stämmer överens med det inmatade lösenordet kommer det att markeras i rött. I detta fall kommer ett varningsmeddelande att visas om du försöker spara det nya lösenordet.

Gör följande för att ändra huvudlösenordet:

  1. Öppna huvudprogrammets fönster.
  2. I fönstrets nedre del, klicka knappen Kaspersky Password Manager.
  3. I det fönster som öppnas, klicka på knappen Inställningar.
  4. Välj sektionen Auktoriseringsmetod till vänster i fönstret.
  5. I den högra delen av fönstret, nedanför Lösenordsskydd, klicka på Ändra.
  6. I fönstret för Lösenordsskydd som öppnas, mata in det nya lösenordet i fälten Lösenord och Bekräfta lösenord.

Ändring av huvudlösenord