Åtgärd genom dubbelklick

Med Kaspersky Password Manager kan du välja en åtgärd som utförs genom att dubbelklicka på programikonen i notifikationsområdet i Microsoft Windows aktivitetsfält. Välj en av följande åtgärder:

Gör följande för att ställa in den uppgift som ska starta genom dubbelklickning på programikonen i aktivitetsfältets notifikationsområde:

  1. Öppna huvudprogrammets fönster.
  2. I fönstrets nedre del, klicka knappen Kaspersky Password Manager.
  3. I det fönster som öppnas, klicka på knappen Inställningar.
  4. Välj sektionen Allmänt till vänster i fönstret.
  5. I den högra delen av fönstret, välj åtgärden från rullgardinslistan Vid dubbelklickning.

Åtgärd genom dubbelklick