Automatisk låsning av lösenordsdatabas

Kaspersky Password Manager låser automatiskt lösenordsdatabasen efter att ett program startats och efter en angiven tid medan datorn inte används. Du kan ange tidsintervallet efter vilket lösenordsdatabasen kommer att låsas. Värdet på tidsintervallet kan variera mellan 1 och 60 minuter. Det rekommenderas att lösenordsdatabasen låses efter att 5 – 20 minuter förlöpt medan datorn varit inaktiv. Du kan även avaktivera den automatiska blockeringen av lösenordsdatabasen.

Kaspersky Password Manager låser automatiskt lösenordsdatabasen efter en satt tidslängd med inaktiv dator. Om automatisk låsning av datorn har avaktiverats kommer dina personuppgifter inte att skyddas om du lämnar datorn utan att först ha låst den manuellt.

Gör följande för att ändra tidsintervallet efter vilket lösenordsdatabasen låses:

  1. Öppna huvudprogrammets fönster.
  2. I fönstrets nedre del, klicka knappen Kaspersky Password Manager.
  3. I det fönster som öppnas, klicka på knappen Inställningar.
  4. Välj sektionen Mina lösenord till vänster i fönstret.
  5. I den högra delen av fönstret, nedanför Automatisk låsning, använd rullgardinsmenyn för att välja den tidpunkt efter vilken lösenordsdatabasen kommer att låsas.

    För att avaktivera låsningen av lösenordsdatabasen, välj Aldrig.

Automatisk låsning av lösenordsdatabas