Hantera mallar för säkra memon

Du kan redigera förinställda mallar för Säkra memon, skapa nya mallar, använda ett existerande säkert memo som mall.

För att ändra en förinställd mall för säkra memon:

 1. Öppna huvudprogrammets fönster.
 2. I fönstrets nedre del, klicka knappen Kaspersky Password Manager.
 3. I det fönster som öppnas, klicka på knappen Inställningar.
 4. Gå till Hantera mallar till vänster i fönstret.
 5. I fönstrets högra del, välj en mall från listan och klicka på knappen Redigera.
 6. Gör aktuella ändringar i textredigeraren

För att skapa en mall för säkra memon:

 1. Öppna huvudprogrammets fönster.
 2. I fönstrets nedre del, klicka knappen Kaspersky Password Manager.
 3. I det fönster som öppnas, klicka på knappen Inställningar.
 4. Gå till Hantera mallar till vänster i fönstret.
 5. I den högra delen av fönstret, klicka på Lägg till.
 6. I det fönster som öppnas, i fältet Namn, ange namnet på mallen för säkra memon.
 7. Ange nödvändig information i textredigeraren.

För att använda ett existerande säkert memo som mall:

 1. Öppna huvudprogrammets fönster.
 2. I fönstrets nedre del, klicka knappen Kaspersky Password Manager.
 3. I det fönster Kaspersky Password Manager som öppnas, klicka knappen Lösenordsdatabas.
 4. I det fönster som öppnas, välj aktuellt säkert memo i listan, gå sedan till fönstrets övre del och klicka på knappen Redigera.
 5. I nedre delen av det fönster som öppnas, klicka på knappen Spara som mall.
 6. I det fönster som öppnas, i fältet Namn, ange namnet på mallen för säkra memon.

Hantera mallar för säkra memon