Meddelanden

När Kaspersky Password Manager körs inträffar flera olika händelser som är av informativ natur. Använd meddelandetjänsten för att hålla dig uppdaterad. Användare meddelas om händelser genom promptar och popuppmeddelanden.

Följande typer av meddelanden har implementerats i programmet:

 • Programstart. Ett meddelande visas om programmet startas om när det redan har startats och lösenordsdatabasen inte är låst.
 • Aktivering av konto. Ett meddelande visas när kontot aktiveras.
 • Rensa klippbordet. Kaspersky Password Manager kan tillfälligt lagra lösenordet i klippbordet. Detta är bekvämt att använda när data behöver kopieras och därefter klistras in i det valda fältet. När den angivna tiden gått ut tas lösenordet bort från klippbordet.
 • Kaspersky Password Manager, autolåsning. Meddelandet visas när Kaspersky Password Manager automatiskt blockerar lösenordsdatabasen. Som standard låser lösenordshanteraren automatiskt lösenorddatabasen efter att operativsystemet startats upp och efter en angiven tid under vilken datorn inte används.
 • Export av lösenord till okrypterad fil. Ett varningsmeddelande som informerar om att efter exporten kommer lösenorden att sparas i en okrypterad fil och blir därmed åtkomliga för varje användare som arbetar på datorn. Du bör överväga olika sätt att skydda den fil som innehåller lösenord innan datat exporteras.
 • Manuell redigering av formulär. Programmet begär tillåtelse att använda standardwebbläsaren för att parametrar för ytterligare fält ska kunna ställas in. Meddelandet varnar om att bilder och systemfiler (“kakor”) sparas på din dator.
 • Svårigheter med att fylla i inloggningsinformation för kontot. Meddelandet varnar om att personuppgifter inte kan matas in automatiskt under auktorisering.

Gör följande för att ta emot meddelanden:

 1. Öppna huvudprogrammets fönster.
 2. I fönstrets nedre del, klicka knappen Kaspersky Password Manager.
 3. I det fönster som öppnas, klicka på knappen Inställningar.
 4. Välj sektionen Allmänt till vänster i fönstret.
 5. I den högra delen av fönstret, klicka på knappen Inställningar för meddelanden i blockkrypton Allmänt.
 6. I fönstret som visas, kryssa i eller kryssa av rutan intill de önskade typerna av meddelanden.

Meddelanden