Plats för säkerhetskopian

Kaspersky Password Manager skapar automatiskt säkerhetskopior av lösenordsdatabasen innan några ändringar sparas till dina personuppgifter. Detta förhindrar förlust av data i händelse av ett systemfel eller tekniskt fel. Kaspersky Password Manager skapar en fullständig kopia av lösenordsdatabasen innan ändringarna implementeras. Om lösenordsdatabasen skadas kan du återställa data från den senaste säkerhetskopian av lösenordsdatabasen.

Du kan använda olika media för att lagra säkerhetskopian av din lösenordsdatabas: lokal disk, flyttbar disk eller nätverksenhet.

Förvalda sökvägar, beroende på operativsystemet, där säkerhetskopian sparas är enligt följande:

  • Microsoft Windows XP: C:\Documents and Settings\Anv_namn\My Documents\Passwords Database\;
  • Microsoft Windows Vista: C:\Users\Anv_namn\Documents\Passwords Database\;
  • Microsoft Windows 7: C:\Users\Anv_namn\My Documents\Passwords Database\.

Gör följande för att ändra sökvägen för säkerhetskopians fil:

  1. Öppna huvudprogrammets fönster.
  2. I fönstrets nedre del, klicka knappen Kaspersky Password Manager.
  3. I det fönster som öppnas, klicka på knappen Inställningar.
  4. Välj sektionen Mina lösenord till vänster i fönstret.
  5. I den högra delen av fönstret, nedanför Säkerhetskopia, klicka på knappen Password Manager open folder Plats för säkerhetskopian placerad i den högra delen av fältet för Sökväg.
  6. I fönstret för Bläddra efter mapp, välj mappen för lösenordsdatabasens säkerhetskopia.

Plats för säkerhetskopian