Tidpunkt när lösenordet lagrades i klippbordet

Kaspersky Password Manager kan kopiera lösenordet till klippbordet för en angiven. Detta gör att det går snabbt att använda lösenord (t.ex. när du behöver använda ett skapat lösenord för att registrera på en webbplats/i ett program). Du kan ställa in tiden för hur länge lösenordet ska sparas på klippbordet. När denna tid har gått ut tas lösenordet automatiskt bort från klippbordet. Detta förhindrar att lösenord hamnar i orätta händer eller stjäls eftersom de inte kan kopieras från klippbordet efter att den angivna tiden gått ut.

Gör följande för att ändra kvarliggningstiden för lösenordets säkerhetskopia på klippbordet:

  1. Öppna huvudprogrammets fönster.
  2. I fönstrets nedre del, klicka knappen Kaspersky Password Manager.
  3. I det fönster som öppnas, klicka på knappen Inställningar.
  4. Välj sektionen Allmänt till vänster i fönstret.
  5. I den högra delen av fönstret, nedanför klippbordet, ställ in tiden i sekunder.

Tidpunkt när lösenordet lagrades i klippbordet