Val av krypteringsmetod

Kryptosystemets uppgift är att skydda information från oauktoriserad åtkomst och distribution. Huvudsyftet med kryptot är att överföra krypterade meddelanden via oskyddade kanaler.

Nycklar krävs för kryptering och dekryptering. Nyckeln är en vital komponent i kryptot. Om en och samma nyckel används för både kryptering och dekryptering kallas nyckeln för symmetrisk nyckel. Om två olika nycklar används, så är nyckeln asymmetrisk. Symmetriska krypton kan antingen vara av typen blockkrypton eller flödeskrypton. All information (oberoende av formatet på källdatat) tolkas i binärkod. I blockkryptot bryts allt data upp i block där vart och ett sedan undergår en oberoende transformering. I ett flödeskrypto tillämpas algoritmen på varje informationsbit.

Kaspersky Password Manager erbjuder följande symmetriska krypteringsalgoritmer:

 • DES. Blockkrypto med 56 bitars nyckel (standardstorlek för DES). Med dagens mått mätt erbjuder inte DES en hög skyddsnivå. Algoritmen används när inte huvudkravet är hög pålitlighet.
 • 3DES. En blockalgoritm som skapats utifrån DES. 3DES löser föregångarens främsta svaghet – en liten storlek på nyckeln. 3DES-nycklar är tre gånger större än de som används av DES (56 * 3 = 168 bitar). Snabbheten är tre gånger lägre än för DES men säkerhetsnivån är mycket högre. 3DES används mycket oftare då DES inte är tillräckligt motståndskraftigt för moderna kodknäckningsmetoder.
 • 3DES TWO KEY. En blockalgoritm som skapats utifrån DES. Denna 3DES-algoritm använder en nyckelstorlek på 112 bitar (56 * 2).
 • RC2. En blockkryptoalgoritm med nyckel av variabel längd som snabbt bearbetar stora informationsmängder. RC2 är en snabbare algoritm än DES. När det gäller säkerhet och motståndskraft är RC2 jämförbar med 3DES.
 • RC4. Ett flödeskrypto med nyckel av variabel längd. Nyckelns storlek kan sträcka sig från 40 till 256 bitar. Fördelarna med algoritmen är dess höga hastighet och variabla nyckelstorlek. Som standard använder Kaspersky Password Manager RC4 för att kryptera data.
 • AES. En symmetrisk algoritm för blockkrypto med en nyckellängd på 128, 192 och 256 bitar. Algoritmen garanterar en hög säkerhetsnivå och är en av de som används mest.

Microsoft Windows använder en krypteringsleverantör för att utföra kryptografiska operationer. Varje krypteringsleverantör stöder flera olika krypteringsalgoritmer med en angiven nyckellängd. Kaspersky Password Manager använder följande i Microsoft Windows inbyggda krypteringsleverantörer:

 • Microsoft Base Cryptographic Provider;
 • Microsoft Enhanced Cryptographic Provider;
 • Microsoft Enhanced RSA och AES Cryptographic Provider (prototyp);
 • Microsoft RSA/Schannel Cryptographic Provider;
 • Microsoft Strong Cryptographic Provider.

Gör följande för att ändra krypteringsalgoritmen:

 1. Öppna huvudprogrammets fönster.
 2. I fönstrets nedre del, klicka knappen Kaspersky Password Manager.
 3. I det fönster som öppnas, klicka på knappen Inställningar.
 4. Välj sektionen Mina lösenord till vänster i fönstret.
 5. I den högra delen av fönstret, nedanför Kryptering, klicka på Ändra.
 6. I fönstret för Krypteringsalgoritm som öppnas, ange krypteringsinställningarna.

Val av krypteringsmetod