Webbläsare som stöds

För att säkerställa att automatisk aktivering av kontot och att namnlistknappen fungerar riktigt, kräver Kaspersky Password Manager installation av ytterligare tillägg (plugin-program) för flera webbläsare och e-postklienter. Som standard installeras pluginprogram när Kaspersky Password Manager startar för första gången. Du kan installera ytterligare plugin-program.

Kaspersky Password Manager innehåller en lista på webbläsare och e-postklienter, där varje program tilldelas statusen Installerad eller Inte installerad beroende på om det nödvändiga pluginprogrammet har installerats eller inte.

Alla program som ska få ett plugin-program installerat bör stängas.

Gör följande för att installera ett plugin-program för en webbläsare eller e-postklient:

  1. Öppna huvudprogrammets fönster.
  2. I fönstrets nedre del, klicka knappen Kaspersky Password Manager.
  3. I det fönster som öppnas, klicka på knappen Inställningar.
  4. Välj sektionen Webbläsare som stöds till vänster i fönstret.
  5. I den högra delen av fönstret, välj ett program från listan på webbläsare som stöds och tillgängliga tillägg och klicka sedan på Installera.
  6. Följ anvisningarna i Installationsguiden. När väl plugin-programmet har installerats, flyttas programmet automatiskt till gruppen Installerat. Programmet ges statusen Installerat. Du kan ta bort ett installerat plugin-program genom att klicka på Avinstallera.

Webbläsare som stöds