Om denna guide

Detta dokument utgör en guide för att installera, konfigurera och använda Kaspersky Password Manager. Dokumentet är avsett för en bred målgrupp. Användare av programmet bör kunna använda en persondator på en grundläggande nivå: vara bekant med användargränssnittet hos operativsystemet Microsoft Windows och hur man navigerar i detta, samt kunna använda vanliga e-post- och Internetprogram, t.ex. Microsoft Office Outlook och Microsoft Internet Explorer.

Mål med dokumentet:

  • att hjälpa användaren att på egen hand installera programmet på sin dator, aktivera det och konfigurera det så att det passar användarens behov
  • att erbjuda en lättillgänglig källa till information om programrelaterade frågor
  • att ge alternativa källor till information om programmet och om sätt att få teknisk support.

I detta hjälpavsnitt

I det här dokumentet

Dokumentkonventioner

Om denna guide