Skapa starka lösenord

Datasäkerheten är direkt beroende av styrkan på lösenorden. Data kan vara i farozonen i följande fall:

 • ett (1) lösenord används för alla konton;
 • lösenordet är enkelt;
 • lösenordet använder information som är lätt att gissa (t.ex. familjemedlemmars namn eller födelsedatum).

För att garantera datasäkerheten gör Kaspersky Password Manager det möjligt att skapa unika och pålitliga lösenord för konton med hjälp av lösenordsgeneratorn.

Ett lösenord betraktas som sakert om det består av fler än fyra tecken och innehåller specialtecken, siffror och stora och små bokstäver.

Ett lösenords säkerhet bestäms av följande parametrar:

 • Längd – antalet tecken i lösenordet. Värdet kan vara mellan 4 till 99 tecken. Ju längre lösenord, desto säkrare anses det vara.
 • A-Z – stora bokstäver.
 • a-z – små bokstäver.
 • 0-9 – siffror.
 • Specialtecken – specialtecken.
 • Uteslut liknande tecken – att använda identiska tecken i ett lösenord är inte tillåtet.

Gör följande för att skapa ett starkt lösenord med lösenordsgeneratorn:

 1. Öppna Kaspersky Password Manager snabbmeny och välj Lösenordsgenerator.
 2. I fönstret för Lösenordsgenerator, ange antalet tecken i lösenordet i fältet Längd på lösenord.
 3. Om det behövs kan du ange ytterligare inställningar för lösenordsgeneratorn under Ytterligare genom att kryssa i/kryssa av rutan intill de obligatoriska inställningarna.
 4. Klicka på Generera. Det skapade lösenordet visas i fältet Lösenord. För att visa det skapade lösenordet, kryssa i rutan Visa lösenord.
 5. Klistra in lösenordet på klippbordet genon att använda knappen Password Manager copy paste Skapa starka lösenord. Mata därefter in lösenordet till lösenordets inmatningsfält genom att trycka på CTRL+V. Det skapade lösenordet sparas på klippbordet.
 6. För att spara de angivna inställningarna för fortsatt användning, kryssa i rutan Som standard.

Skapa starka lösenord